“Si et sents observat, canvies el teu comportament. El Big Data està sobrealimentant aquest efecte”. El social cooling és un concepte sorgit de la consciència dels usuaris davant les conseqüències que pot tenir exposar-se a la xarxa. Limitar la intenció de parlar o d’opinar per...

Facebook ha superat la barrera dels 2.000 milions d’usuaris actius al mes!! Aquesta xarxa social ha estat tota una revolució, ja que ha esdevingut una plataforma perfecta per a rebre informació de manera immediata i per estar en contacte amb amics i familiars d’arreu del món. A...