Categoria
Disseny Gràfic, Logotips
Què hem fet?

Disseny de Logotip.

 

EL PROJECTE

Redisseny del logotip d’Ecoviand, aprofitant els imagotips del logotip anterior.