¿QUINS SÓN ELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ MÉS USATS AL 2021?

Si estàs iniciant-se en el món de la programació o vols ser web developer aquest bloc t’interessa!

1. LENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PHP

És de codi obert i sol ser molt usat en el desenvolupament web ja que pot incrustar en HTML. És molt fàcil, la seva llicència és oberta i és ideal si estàs començant en el món! A més, el llenguatge PHP afavoreix la connexió entre el servidor i a la interfície d’usuari.

S’orienta a el desenvolupament, principalment, d’aplicacions dinàmiques. És un codi dinàmic i fiable, ja que, aquest es troba ocult tant per al navegador com per al client.

Una de les seves grans avantatges és que no es necessita un servidor web per executar una aplicació, tot i que les últimes versions porten un servidor incorporat. Això sí, heu de tenir un coneixement genèric d’HTML per a treballar en PHP o amb JSON.

2. PERL

El seu ús està estès en la construcció d’aplicacions CGI per a web. Es tracta d’un llenguatge pràctic per extreure informació d’arxius de text i generar informes a partir del seu contingut. També té una llicència oberta.

A més, és un llenguatge pensat per a la manipulació de cadenes de caràcters, arxius i processos. Aquesta manipulació es va simplificada per l’important nombre d’operadors a disposició de l’usuari. El llenguatge Perl es percep habitualment com un llenguatge intermedi entre els shell scripts i la programació en C.

Si volem treballar amb Perl serà necessari tenir instal·lat l’intèrpret de llenguatge. A partir d’aquest moment podem executar CGIs en els nostres servidors web. El procés per aconseguir-ho pot variar d’uns servidors als altres, però se solen col·locar en un directori especial de l’servidor anomenat cgi-bin on hem col·locat els corresponents permisos CGI. A més, els fitxers amb el codi també hauran de tenir permís d’execució.

3. JAVA

És un dels llenguatges de programació de codi obert més populars. Java va ser comercialitzat per primera vegada 1995 per Sun Microsystems. Està darrere de moltes webs i aplicacions, de consoles i súper ordinadors, de mòbils i de fins a Internet. De fet, no sé si saps que Java és qui impulsa Android, el sistema operatiu més usat de el món.

Utilitza un llenguatge multiplataforma, executable en la majoria dels sistemes operatius i programari de distribució lliure. És un llenguatge complet i disposa d’una llibreria d’àmplies utilitats

4. C++

C++ permite la manipulación de objetos y tiene como base el lenguaje C. Se le reconoce como uno de los lenguajes de programación multiparadigma (programación orientada a objetos y estructurada). Es una de las herramientas más populares por su versatilidad y potencia.

El lenguaje es muy didático y muy ulitizado en la creación de sistemas operativos. El problema es que no es usable para desarrollar paginas web y complejo para usar bases de datos.

5. C#

Està creat per Microsoft i es va dissenyar per a executar-se en la plataforma .net. S’usa sobretot per al desenvolupament de jocs, serveis web XML, components distribuïts, aplicacions client-servidor, etc. Si estàs familiaritzat amb Java C ++ no et serà difícil aprendre-ho.

És un llenguatge potent o flexible i suporta la majoria de paradigmes. És complicat fer portabilitats, té una corba d’aprenentatge bastant elevada.

6. PYTHON

La seva història remunta a la fi dels 80 principis dels 90. La seva programació s’orienta a objectes i s’empra per fer aplicacions genèriques.

És escalable i flexible, funciona en múltiples plataformes, suport de programació d’interfícies gràfiques d’usuari, connexió amb les bases de dades més usades.

S’integra fàcilment amb llenguatges com C, C ++, i Java entre d’altres. No disposa d’una bona documentació, és més lent comparat amb altres llenguatges com Java o C.

7. JAVASCRIPT

Es uno de los lenguajes de programación más importantes y según datos, lo utilizan un 80% de los desarrolladores y un 95% de todos los sitios web. Las ventajas de JavaScript se sitúan en el lado del front-end, y varios frameworks que soporta como React y Angular JS tienen un gran potencial para mejorar la experiencia del usuario en la web. Se trata en definitiva de un lenguaje ligero, multiplataforma, estructurado y orientado a objetos y eventos.

Javascript es un lenguaje poderoso, capaz de aportar soluciones eficaces en la mayoría de los ámbitos de la tecnología.

Por tanto, podemos considerar a Javascript el lenguaje universal, pues es el que más tipos de aplicaciones y usos que puede abarcar en la actualidad. Es por ello que resulta un lenguaje muy recomendable para aprender, ya que nos ofrece capacidades para usarlo en todo tipo de proyectos, siendo que algunos de ellos son parcela exclusiva de Javascript.

8. SWIFT

És un dels llenguatges de programació més recents i de més futur i es va llançar en 2014 per als sistemes iOS i macOS. És de codi obert i pots trobar tota la informació necessària per a usar-lo en la seva web o en la seva github.

Swift és un llenguatge ràpid i eficient que proporciona informació en temps real i pot incorporar fàcilment a el codi d’Objective-C existent. Així, els desenvolupadors no només poden programar d’una forma més segura i fiable, sinó també estalviar temps i enriquir l’experiència amb les apps.

Escriure codi Swift és interactiu i divertit, la sintaxi és concisa però expressiva, i Swift inclou característiques modernes que encanten als desenvolupadors. El codi Swift és segur per disseny, però també produeix programari que es ejecutavelocidad de l’llamp.