Instal·lacions de cablejat estructurat

Oferim un servei integral d’instal·lacions de cablejat estructurat que comença amb la planificació prèvia de la seva empresa, botiga, oficina o domicili. Busquem l’opció que millor s’adequa a les seves necessitats de cablejat estructurat, xarxa Wifi, SAI, punts d’accés, dades, vídeo, domòtica, etc. perquè mai perdi la connexió. Trasllada les seves oficines o empresa a una altra nau o edifici? Sens dubte és necessari un bon assessorament inicial per a plantejar com organitzar bé tota la infraestructura informàtica de xarxa i telefonia i d’aquesta manera evitar futurs problemes.

És molt important comptar amb un bon armari rack i una instal·lació clara i ordenada, que identifiqui els punts de xarxa, etiquetant els mateixos, amb certificació si es requereix i deixant sempre la documentació per als propis administradors de sistemes per facilitar futures reparacions i possibles punts informàtics a afegir.

Arribem al punt final de l’usuari amb la connexió de les màquines, cuidant de cada detall, com pot ser el suport de l’ordinador, el sòcol que hi ha fins a la presa de corrent o les brides o passa cables, detalls que milloren i organitzen sobretot, l’entorn de treball.

En què podem ajudar-te?

Cablejat horitzontal i vertical

Instal·lació de sales o cambres de comunicacions

Creació d’esquemes de xarxa

Instal·lació física de cablejat de xarxa i cablejat estructurat

Dispositius i punts de suport de xarxa wifi

Instal·lació i organització d’armaris Rack i sanejament

Instal·lació i configuració de servidors

Instal·lació i connectivitat entre punts d’impressió i punts informàtics

Configuració de connexions IP i serveis de xarxa per a tots els dispositius

Instal·lació i configuració de dispositius de connexió o seguretat de xarxa (Switch, Routers, tallafocs, etc …)

Certificat dels punts de xarxa i de el cablejat

Instal·lació dels equips informàtics

Configuració i instal·lació de la nova servidor

Altres Serveis

Informático Granollers

Instal·lacions de cablejat estructurat

Manteniment Informàtic

Instal·lacions Informàtiques

Assessorament Tecnològic

Solucions per Empreses

Reparació i Venda

Solucions Antivirus

Informático Granollers

Solucions de videovigilància