Projecte nou?

Contacta'ns

He llegit, he entès i estic conforme amb la política de privacitat del web.

Engranajes Seo

Posicionament web: factors de rellevància on-page

seo En posicionament web es coneix pel nom factors on-page aquells aspectes de la programació d’una pàgina web que prenen en compte els cercadors per valorar la seva rellevància en realitzar una determinada recerca.

Encara que els algoritmes dels cercadors són secrets i canvien sovint, hi ha un consens generalitzat entre els professionals del posicionament web sobre els aspectes on -page que cal optimitzar per aconseguir bons resultats. A més de disposar d’una web indexable programada en HTML, cal tenir en compte els següents elements:

Contingut . Ha de ser ric en paraules clau i format per paràgrafs redactats amb un llenguatge natural. Alguns consells per optimitzar el contingut web són:

Utilitzar les etiquetes H1, H2 i H3 on s’inclogui la paraula que volem posicionar.
Aplicar el format de negreta en una o dues paraules clau dins del contingut.
Repetir les paraules clau diverses vegades al llarg del contingut. Es recomana que la densitat de les paraules clau no excedeixi el 3 per 100 sobre el total del contingut.
Empra r enllaços amb text curt i rellevant (anchor text) que apuntin a altres pàgines internes de la web amb contingut relacionat.
Incloure la paraula clau en la etiqueta “alt” de les imatges. Es recomana que el nom de l’arxiu de la imatge també contingui la paraula clau.
Centrar cada pàgina de la nostra web a un sol tema relacionada amb aquella paraula que volem posicionar.

Renovar el contingut de la nostra pàgina de tant en tant i aprofitar els apartats dinàmics de la nostra web (actualitat, bloc, etc.).

Títol de la páginao etiqueta “title”. Per redactar un bon títol hem de tenir en compte els següents aspectes:

El títol ha de contenir la paraula clau que volem posicionar.
Cada pàgina de la nostra web ha de tenir un títol únic .
És recomanable posar la paraula clau que volem posicionar el principi del títol.
Cal que com a màxim tingui 65-70 caràcters .
Ha de contenir paraules clau relacionades amb el contingut d’aquella pàgina.
Es recomana posar el nom de l’ empresa al final del títol.
Títols de redacció atractiva, usable i descriptiva.
Descripció o etiqueta “description”. Ha ampliar el títol i resumir el contingut de la pàgina per incitar a l’usuari a visitar-la. Aspectes importants per a una bona descripció són:
Ha de contenir la paraula clau que volem posicionar, especialment en el principi de la redacció.
La longitud ha d’estar entre els 100 i 200 caràcters.

Ha de ser diferent i única per a cada pàgina

Ha de ser descriptiu , suggerent i venedor.

URL i domini . Cal tenir en compte els següents factors:
Cada pàgina de la nostra web tingui un URL única .
Ha de contenir les paraules clau que volem posicionar.
Les pàgines web que contenen les paraules clau en el propi domini acostumen a estar millor posicionades, encara que en la majoria de casos és impossible aplicar en haver de respectar el nom de l’empresa.
Per desitgen més sobre el tema poden clicar el següent enllaç: posicionament SEO