Categoria
Disseny Gràfic, Logotips
Què hem fet?

· Disseny de Logotip

 

EL PROJECTE

Disseny de la imatge gràfica del circuit Autocross Lleida, l’imagotip ens mostrà la el recorregut del circuit.