Categoria
Vídeos
Què hem fet?

Creació, maquetació i edició del video.

 

EL PROJECTE

Visita virtual per les instal·lacions de Recypharmac, la resposta més ecològica per a la gestió de residus