Per què el manteniment informàtic és important

Moltes empreses desconeixen la importància de contractar el manteniment informàtic periòdic per millorar la productivitat dels negocis. Comptar amb un servei complet de control i manteniment dels serveis informàtics en una companyia garanteix el funcionament correcte dels sistemes i una ràpida intervenció en cas de necessitat. Un manteniment informàtic de qualitat té l’objectiu d’assegurar que tot funciona de manera òptima i avançar-se a possibles errors en un futur.

Però, en què consisteix exactament el manteniment informàtic?

El manteniment informàtic consisteix en una sèrie d’accions que garanteixen el funcionament correcte dels equips informàtics i tot el sistema informàtic que disposa una empresa, tant si es tracta de funcionament de programari com de maquinari.

Entre les diferents accions de manteniment informàtic que ens podem trobar, les principals:

– Control remot d’equips

– Control i manteniment de servidors

– Reparació física d’ordinadors i servidors

– Reparació de perifèrics

– Configuració, reparació i instal·lació de programari i drivers

– Instal·lació i configuració d’antivirus

– Seguretat informàtica

És important saber que les companyies, més que qualsevol altra persona, necessiten mantenir el seu sistema informàtic correctament, no només per les despeses que pot suposar algun problema informàtic, sinó també per les dades que es poden guardar als equips informàtics i la pèrdua de temps que passa quan els sistemes informàtics no funcionen.

El servei de manteniment informàtic normalment s’externalitza per deixar-lo en mans de professionals del sector que controlen els equips com Grafix, empresa de gestió informàtica a Granollers, i això comporta múltiples beneficis:

1. Augmentar la productivitat

L’avantatge més gran que té per a una companyia el manteniment informàtic és la millora de la productivitat. S’evita que els equips s’arribin a fer malbé, i amb això, que els empleats, majoritàriament sense experiència en aquests temes, tractin de solucionar els problemes que puguin tenir perdent el temps en tasques que no li són pròpies i hi produeixi estrès.

2. Reducció de costos

Per millorar la seva rendibilitat, les companyies intenten buscar el rendiment més gran al cost més baix, però han de tenir en compte que no tenir contractat un manteniment tècnic pot comportar un increment en les despeses, no només per haver de reposar els equips amb més freqüència, sinó per les hores dels treballadors que perdran amb equips que no funcionen a ple rendiment.

3. Evitar els períodes d’inactivitat per falles en els equips

Els períodes d’inactivitat porten conseqüències negatives per a les companyies, siguin de la durada que siguin, fins i tot els més curts. Els equips han d’estar preparats per a qualsevol incidència sobtada que pugui passar, però si a més no es prevenen problemes derivats de la manca de manteniment com són els virus, la manca de connexió o les fallades de disc dur, entre d’altres, serà inevitable interrompre l’activitat de manera temporal.

4. Avançar-se a la competència

Tenir a prop professionals de la tecnologia sempre és un avantatge per a qualsevol negoci. El suport d’un equip expert en manteniment informàtic, a més d’assegurar el bon funcionament de les eines de treball, inclou l’assessorament en les noves tecnologies que s’adapten millor a cada model de negoci, fet que suposa un avantatge competitiu davant la resta d’empreses.

5. Estar al dia en els canvis del sector

La tecnologia viu canvis constants, cosa que implica una actualització dels coneixements d’acord, per aquest motiu, és convenient deixar aquestes tasques en mans professionals en el treball dels quals s’inclou l’“obligació” d’estar al dia.

El bon manteniment dels equips informàtics ocupa un lloc molt important a la vida de qualsevol companyia, independentment de la seva mida. Aquest suport, que es pot externalitzar o contractar com a part de l’empresa, és essencial per al desenvolupament de les activitats professionals diàries. A Grafix aportem solucions de suport i manteniment informàtic, emprant un equip tècnic altament qualificat i les eines tecnològiques més avançades.