Categoria
Altres
Què hem fet?

Disseny de Logotip.

Fotografies.

 

EL PROJECTE

Fotografia i disseny gràfic del calendari anual de Fruits Sagarra 2020.